X
Bel voor meer informatie 024 3615480 praktikon@acsw.ru.nl

Ben ik Tevreden?

Ben ik Tevreden? is een laagdrempelig en praktisch instrument waarmee de kwaliteit van bestaan en cliëntervaring van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart gebracht, én verbeterd kunnen worden. Ben ik Tevreden? is eerder in een variëteit van organisaties toegepast, en is opgenomen in het definitieve Kwaliteitskader Cliëntervaring van VGN.


lees meer

Gesprekslijst en observatielijst

De ervaringen en tevredenheid van uw cliënten is voor uw organisatie natuurlijk het allerbelangrijkst. Maar de ervaringen van uw cliënten in beeld brengen is niet eenvoudig. Naast de reguliere gesprekslijst is er voor EMB cliënten de observatielijst Klein Kijken beschikbaar. De instrumentenset van Ben ik Tevreden? maakt cliëntervaring inzichtelijk en stuurt aan op actie.


lees meer

Sturingsinformatie

Ben ik Tevreden? heeft tot doel de kwaliteit van bestaan van uw cliënten te versterken. Maar de resultaten leveren daarnaast ook sturings- informatie op voor management en professionals. Ben ik Tevreden? geeft u informatie over de kwaliteit van dienstverlening en de aanpak van werknemers in de praktijk. Dit geeft u mogelijkheden tot sturen op verbetering en afstemming.

lees meer

Praktikon en VAN BiENE

Per 1 januari 2018 draagt Martha van Biene het beheer van het instrument Ben ik Tevreden? over aan Praktikon. Praktikon heeft Ben ik Tevreden? onder haar hoede genomen en ingebed in haar onderzoekspraktijk. Het ondersteunen, implementeren en evalueren van Ben ik Tevreden? sluit naadloos aan bij de activiteiten die Praktikon uitvoert ten dienste van de zorgpraktijk.

lees meer

Ben ik Tevreden? Het cliëntervaringsinstrument.

Welke behoeften hebben uw cliënten? Waar liggen hun ambities en wat zijn hun krachten? Wat vinden ze van de dienstverlening? Ben ik Tevreden? zoekt met u en uw cliënten antwoord op deze vragen. Ben ik Tevreden? is een laagdrempelig en praktisch instrument waarmee de kwaliteit van bestaan en cliëntervaring van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart gebracht, én verbeterd kunnen worden. De uitkomsten van het gesprek maken onderdeel uit van het persoonlijk plan van de cliënt. Kenmerkend voor Ben ik Tevreden? is dat het zich niet beperkt tot beeldvorming, maar direct aanzet tot actie. Meten is dus niet alleen weten maar ook de start van daadwerkelijke kwaliteitsverbetering. Met als doel: een zo hoog mogelijke kwaliteit van bestaan, met zeggenschap over eigen leven, verbondenheid met anderen en waardering om wie je bent.